Kilka słów o Fundacji Sport Value

Fundacja Sport Value powstała w 2013 roku z inicjatywy grupy osób ze świata sportu i biznesu, która miała zająć się wsparciem podmiotów działających na wciąż rosnącej płaszczyźnie łączącej sport i biznes – podmiotów takich jak sportowcy, animatorzy sportu, kluby, związki sportowe i mecenasów sportu.

Misją Fundacji Sport Value jest pozyskiwanie, a następnie efektywna redystrybucja wiedzy i środków finansowych na rzecz rozwoju i profesjonalizacji sportu w Polsce, oraz ze względu na doświadczenie inicjatorów Fundacji, działalność na rzecz budowania relacji międzynarodowych polskiego sportu z organizacjami międzynarodowymi.

Nasze cele i założenia

Celem, który stawia sobie Fundacja Sport Value na każdym etapie swojego funkcjonowanie jest profesjonalizacja relacji między sportem i biznesem, przy jednoczesnym uzyskiwaniu optymalnych korzyści przez obydwie strony. Dlatego podstawowe założenia działalności to kształcenie zawodników, kadry menedżerskiej i trenerskiej, pomoc materialna, tworzenie relacji biznesowych, promocja sportu i biznesu, a także wsparcie merytoryczne obu tych grup. Kibicując sportowej elicie, która może być – i bardzo często jest - wzorem dla młodzieży, fundacja Sport Value propaguje ideę fair play, a jednocześnie dąży do podkreślenia roli, jaką zdrowa rywalizacja sportowa odgrywa w życiu społecznym.

Wsparcie materialnie, moralne i społeczne zawodników doskonalących swoje umiejętności w danej dyscyplinie przyczynia się do tego, aby mogli oni - poprzez wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej - integrować całe grupy społeczne.

Dokonaj darowizny na rzecz Fundacji Sport Value

Działalność Fundacji Sport Value opiera się na redystrybucji pozyskanych środków finansowych na rzecz rozwoju i profesjonalizacji sportu w Polsce. Znaczące wsparcie finansowe pochodzi od naszych Darczyńców, dzięki którym istniejemy i wdrażamy rozwiązania z maksymalną efektywnością. Jeśli chcesz wesprzeć nas w realizacji misji, pomóc wielu perspektywicznym zawodnikom oraz wpłynąć na jakość polskiego sportu, przekaż darowiznę na rzecz Fundacji w dowolnej kwocie, używając poniższego formularza płatności online. Wszystkie środki, które wpłyną na konto, zostaną przeznaczone na realizację celów, określonych w Statucie Fundacji. O podejmowanych inicjatywach i efektach naszych działań, informujemy Cię na bieżąco na łamach strony internetowej.

W imieniu wszystkich Członków Fundacji Sport Value, naszych stypendystów oraz klubów i organizacji sportowych, które wspieramy, dziękujemy Ci za okazaną pomoc – dla spełnienia marzeń każda kwota jest bezcenna.

Zarząd Fundacji Sport Value

zarząd fundacji

Robert Pochanke

Doświadczony menadżer i lider w branży finansowej i konsultingu. W przeszlosci członek grupy projektowej zajmującej się sponsoringiem pierwszoligowego klubu piłkarskiego oraz zawodowej grupy kolarskiej. Inicjator Fundacji Sport Value, koordynator fundraisingu i rozwoju projektów.

Marta Szymańska

Ekonomista z wykształcenia, kibic z zamiłowania. Od 2008 roku na rynku biznesu sportowego, laureatka UEFA Marketing Awards 2011 jako project manager rebrandingu PZPN. Odpowiedzialna za operacje medialne przy reprezentacji Polski w trakcie UEFA Euro 2012. W Fundacji Sport Value zajmuje się koordynacją projektów, promocją i kontaktami z mediami.

Fundacja

  DANE KRS 
 

FUNDACJA SPORT VALUE

Aleja Jana Pawła II 61

01-031 Warszawa


NIP: 5272710149

REGON: 147115485

KRS : 0000498482


Fundacja zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 
 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 
 


 
 

ING Bank Śląski


PL08 1020 1012 1000 0090 3050 3065