Opis programu

Opinia publiczna celebruje i pamięta przede wszystkim sportowców, którzy w masowej pamięci zapisują się wielkimi sukcesami sportowymi, którzy kibicom dają momenty dumy i wzruszenia, gdy razem z nimi mogą zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Jednak pamięć masowa jest wybiórcza – pamiętamy o sukcesie, jednak rzadko zastanawiamy się, co dzieje się z naszym bohaterem sprzed lat. Rzadko zastanawiamy się, jak potoczyły się losy chłopców i dziewczynek, którym nauczyciele w-f i pierwsi trenerzy przepowiadali wielkie kariery na międzynarodowych arenach, a których kariera sportowa kończyła się po pierwszej kontuzji, a często grzęzła w organizacyjnej niemocy w lokalnym klubie już na samym początku.

Fundacja Sport Value, stworzyła program Dual Career, który zajmuje się człowiekiem – sportowcem przed i po momencie sportowego zwycięstwa. Nadrzędnym celem programu jest rozwój człowieka i jego kompetencji, ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji zawodowych i analizę indywidualnego potencjału – te umiejętności będą wartościowe na rynku pracy, ale niejednokrotnie również w organizacji i przygotowaniu własnej kariery sportowej.

Cel programu

W 2014 roku Fundacja Sport Value stworzyła projekt, który ma na celu wypracowanie międzynarodowych rozwiązań problemu podwójnej kariery sportowców w trakcie trwania ich kariery sportowej i po jej zakończeniu. Projekt opiera się na dwóch filarach: współpracy i wymianie wiedzy i doświadczeń między europejskimi Partnerami projektu, których efektem powinien być model rozwiązań umożliwiający adaptację sportowca na rynku pracy i tworzenia ich pozasportowej ścieżki kariery; drugi filar to działania zmierzające do weryfikacji opracowanego modelu wśród sportowców, przedsiębiorców, ośrodków akademicki i mediów, pod względem zrównoważonego podejścia do podziału podwójnej ścieżki kariery oraz spełnienia wymagań rynku pracy.

Projekt o takiej strukturze został zgłoszony do programu Erasmus+ w ramach działań Collaborative Partnership. Fundacji udało pozyskać uznanych partnerów międzynarodowych – Instytut Sportu Uniwersytetu w Mannheim (Niemcy), Uniwersytet w Aarhaus (Dania), Uniwersytet w Turynie (Włochy), Austriacki Związek Badmintona. Wyniki postępowania w sprawie przyznania grantu dla projektu będą znane do końca 2014 roku.