Opis programu

Fundacja Sport Value wspiera sport na każdym poziomie. Fundamentem powstania naszej organizacji jest wiara w możliwość profesjonalnego podejścia do sportu nie tylko na poziomie mistrzowskim, który przyciąga sponsorów i media, ale także w sporcie młodzieżowym i amatorskim.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na ekspercką wiedzę i doradztwo w zakresie zarządzania, fundraisingu, marketingu i PR dla sportu – Fundacja Sport Value stworzyła program Wiedza i Rozwój skierowany do instytucji sportowych, klubów, samorządów, sportowców i animatorów sportu.

Nabór projektów

Nabór projektów sportowych, które otrzymają wsparcie specjalistów Sport Value trwa cały rok. W celu zgłoszenia imprezy, inicjatywy, problemu, w którego rozwiązaniu mogłaby pomóc Fundacja Sport Value, a także indywidualnych karier zawodniczych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy:

Wprowadź swoje dane

Każdy wniosek traktujemy indywidualnie i żadnego nie pozostawimy bez odpowiedzi. Wszystkie wnioski będą poddane weryfikacji według kryteriów wynikających ze Statutu Fundacji. Wybór wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach Programu Wiedza i Rozwój, będzie każdorazowo dokonywany przez Zarząd Fundacji.