10.122016

Dobra praktyka w programach Dual Career

Za pojęciem Dual Career kryje się możliwość realizowania przez sportowca swoich celów zawodowych przy jednoczesnym rozwoju na innych płaszczyznach życia. Utrudnione wykonywanie pracy zarobkowej i niesystematyczna nauka to kluczowe problemy kariery sportowej.

Podwójna Kariera może oznaczać otworzenie sportowcom dostępu do edukacji, wysokiej klasy obiektów sportowych czy zaplecza medyczno-fizjoterapeutycznego. Uniwersytet Teambath w Wielkiej Brytanii zadbał o swoich zawodników, zapewniając stypendia dla sportowców, dostęp do placówek sportowych oraz mentoring z udziałem najwybitniejszych sportowców z danych dyscyplin.

Za zachodnią granicą, Niemiecka Konfederacja Sportów Olimpijskich uruchomiła stronę, dzięki której sportowcy mają możliwość rozwijania kariery sportowej, jednocześnie kształcąc się na poziomie akademickim. Z kolei Griffith Collage w Irlandii oferuje swoim sportowcom elastyczny program naukowy oraz pomoc w nauce. W razie problemów, udziela wsparcia zawodowego oraz zarządza karierą przejściową.

Programy Dual Career realizują także fundacje sportowe. Poprawa zdrowia przy jednoczesnej pomocy w rozwoju kariery sportowej i cywilnej, to jeden z celów międzynarodowego projektu Central Baltic Interring Programme, który objął Łotwę, Estonię oraz Finlandię w latach 2007-2013.

Dołącz do Sport Value

Harmonogram naborów do Programu Stypendialnego zostanie ogłoszony na początku 2015 roku, jeśli jednak jesteś zainteresowany programem i widzisz w sobie cechy, których szukamy u stypendystów Sport Value napisz do nas na fundacja@sportvalue.pl Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz na bieżąco informować o zbliżających się terminach naborów.
9.62016

Rosnące znaczenie crowdsourcingu w sporcie

Jak finansować karierę sportowca? Przez crowdsourcing! Ten popularny ostatnio termin oznacza losowe poszukiwanie sponsorów dla realizacji własnego, niemal dowolnego przedsięwzięcia.
13.12016

Nowe przepisy Komisji Europejskiej o raportowaniu CSR

W listopadzie 2014 roku, Unia Europejska wydała dyrektywę, zgodnie z którą duże firmy, zatrudniające powyżej 500 pracowników i osiągające sumę bilansową powyżej 20 mln euro albo przychody netto powyżej 40 mln euro , będą musiały raportować informacje niefinansowe w ramach prowadzonej polityki CSR.
10.122016

Dobra praktyka w programach Dual Career

Za pojęciem Dual Career kryje się możliwość realizowania przez sportowca swoich celów zawodowych przy jednoczesnym rozwoju na innych płaszczyznach życia. Utrudnione wykonywanie pracy zarobkowej i niesystematyczna nauka to kluczowe problemy kariery sportowej.
17.102014

Przygotowania do 2015 roku

W Fundacji Sport Value trwają intensywne przygotowania do 2015 roku, w którym startują 3 główne programy fundacji: Program Stypendialny, Program Dual Career oraz Program Wiedza i Rozwój. Każdy z tych programów bazuje na fundamentach, na których oparliśmy również działanie Fundacji – profesjonalizmie, jakości, fair-play.
9.72014

Fundacji Sport Value w programie Erasmus+

Fundacja Sport Value złożyła autorski projekt programu Dual Career, w ramach działań Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, prowadzonym przez Komisję Europejską.
1.62014

Fundacja Sport Value członkiem EAS

W maju 2014 roku Fundacja Sport Value została przyjęta w poczet członków EAS – European Athlete as a Student The Dual Career Network.