Dla sportu

Naszą misją jest łączenie sportu i biznesu. Wierzymy, że wzajemne przenikanie, nawiązywanie relacji i wymiana doświadczeń wpłynie na dynamiczny i efekty rozwój obu środowisk. Ta myśl przyświeca nam na każdym poziomie współpracy ze środowiskiem sportowym, do którego kierujemy nasze programy.

W 2015 roku uruchomimy programy - Dual Career i Program Stypendialny. Informacje na temat warunków uczestnictwa i terminów naborów do obu tych programów zostaną podane na początku roku.

Jesteśmy otwarci na każdą współpracę związaną ze sportem i innowacyjnymi projektami sportowymi. Chcemy wspierać inicjatywy i projekty, w których widzimy wartości nam bliskie i potencjał do efektywnej współpracy. W ramach programu WIEDZA i ROZWÓJ, skierowanego do instytucji sportowych, klubów, samorządów, sportowców i animatorów sportu, oferujemy zestaw usług i świadczeń eksperckich z zakresu zarządzania, fundraisingu, marketingu i PR.

Nabór projektów sportowych, które otrzymają wsparcie specjalistów Sport Value trwa cały rok. W celu zgłoszenia imprezy, inicjatywy, problemu, w którego rozwiązaniu mogłaby pomóc Fundacja Sport Value, a także indywidualnych karier zawodniczych, prosimy o kontakt mailowy na adres:

 
 fundacja@sportvalue.pl

 
 Każdy wniosek traktujemy indywidualnie i żadnego nie pozostawimy bez odpowiedzi. Wszystkie wnioski będą poddane weryfikacji według kryteriów wynikających ze Statutu Fundacji. Wybór wniosków, które otrzymają wsparcie w ramach Programu Wiedza i Rozwój, będzie każdorazowo dokonywany przez Zarząd Fundacji.